Pokaždé, když se přijde na nějakou lumpárnu mám nejasný pocit, že mnohým Čechům je prostě geneticky dáno krást. A pokud ta lumpárna přerůstá hranice Česka, tak mám zcela jasný pocit, že o genetickém zatížení Čechů se ví i v zahraničí. Posledním křiklavým případem je aféra s padělanými COC listy u dovozových čtyřkolek.
COC list je jednoduše řečeno jakýsi „rodný list“ čtyřkolky, který potvrzuje, že je stroj homologovaný pro silniční použití a na jeho základě český stát vydává české technické průkazy. A toho několik vykuků zneužilo a rozhodlo se ještě trochu více vydělávat i za cenu podvodu a zákazníkům prodávali stroje s padělanými COC listy. Kromě podvedených zákazníků byla poškozena i německá firma Dressel, jejíž homologační dokumenty byly zneužity a je možné, že jsou zneužívány i nadále!
Problém se týká původně offroadových čtyřkolek, ke kterým byla „vystavena“ dodatečná homologace a nový COC. Nyní si nemůže být téměř žádný vlastník takovéto individuálně dovezené čtyřkolky jist, že má legálně homologovanou čtyřkolku! Na podvod se přišlo náhodou, když podvodníci použili stejné VIN, ke kterému již v Německu byl vystaven technický průkaz. Ale podvodníci se poučili a začali na strojích používat VIN, jehož číselná řada se nekryje s žádnou číselnou řadou používanou společnostmi vystavujícími COC listy, takže nyní nelze jednoduše zjistit podvod. Německé a České registry přihlášených vozidel totiž nejsou propojeny! Jedinou jistotou je dotázat se společnosti, která COC listy vydává, což je například německá společnost Dresel. Vyjádření této společnosti k tomuto případu zde zveřejňujeme:
Falešné COC dokumenty v CZ
V minulých dnech byla na TV Nova zveřejněna reportáž o registraci motorových čtyřkolek do registru vozidel za použití padělaných dokladů. V reportáži bylo zmíněno, že problém se má týkat zejména čtyřkolek naší společnosti. Protože reportáž obsahovala některé nepřesné údaje, chtěli bychom věci uvést na pravou míru:
Naše společnost již počátkem roku 2008 zjistila, že v České republice jsou s použitím padělaných COC dokumentů (padělání našich prohlášení o shodě DRESEL MCT) registrovány čtyřkolky neznámého původu, které s naší společností nemají nic společného. Naše šetření ukázala, že tyto čtyřkolky jsou registrovány bez potřebné povinné přestavby vyžadované pro jejich provoz na pozemních komunikacích a že v této souvislosti je za účelem registrace vozidel zneužíváno jméno naší společnosti.
Z tohoto důvodu jsme prostřednictvím pověřených právních zástupců podali již 10. dubna 2008 u Městského státního zastupitelství v Praze trestní oznámení na neznámého pachatele. V rámci trestního oznámení jsem požádali, aby byly přešetřeny zejména aktivity firmy Peter Polansky MOTO-RACING-SERVICE a společnosti PRI Team s.r.o. (majitel a jednatel Radek Pešta).
Současně jsme informovali Ministerstvo dopravy České republiky a příslušný odbor Magistrátu hlavního města Prahy o tom, že zde dochází k ilegálním aktivitám a že pod názvem naší společnosti jsou registrována cizí vozidla nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích.
V rámci dosud provedených policejních šetření se ukázalo, že přes společnost Petr Polansky MOTO-RACING-SERVICE bylo přihlášeno nejméně 13 vozidel a přes společnost PRI Team s.r.o. dokonce 101 vozidel. Totožnost konkrétního pachatele  zatím nebyla zjištěna, vyšetřování však osvětlilo závažné a dle našeho názoru zcela nestandardní postupy shora uvedených subjektů. U fy. Petr Polanský byla vozidla přihlašována prostřednictvím náhle neznámého a nedohledatelnéno prostředníka jménem „JIRKA“. Přestože spolupracovníci této firmy Polanský dle svých výpovědí předávali tomuto prostředníkovi opakovaně a bez jakéhokoliv potvrzení částku 10.000,– Kč za každé přihlášené vozidlo, nebyli si následně schopni vzpomenout na jeho telefonní číslo ani jakýkoliv jiné kontaktní spojení.
U společnosti PRI Team s.r.o. probíhalo přihlašování vozidel prostřednictvím společnosti Sale Industry s.r.o. resp. na základě plné moci udělené jednatelem této společnosti, kterým je vietnamský státní příslušník pan Thang Gang. Podle svědeckých výpovědí měl pan Than Gang navštěvovat společnost PRI Team s.r.o. dokonce několikrát týdně a měl být dobrým známým jednatele společnosti pana Pešty. O to více jsou překvapující výsledky policejního šetření, kdy bylo sděleno, že společnost Sale Industry s.r.o. nemá žádné skutečné sídlo, jednatel se nezdržuje v místě svého registrovaného bydliště a zejména pak fakt, že skutečný pan Than Gang opustil již před koncem roku 2007 území České republiky a že v evidenci cizinecké policie je pod tímto jménem vedena osoba, která na základě porovnání dostupných fotografií byla policií označena za osobu zcela odlišnou.
Věrohodnost verze předkládané policii jakož i důvěryhodnost oběma firmami realizovaných postupů nevyžaduje žádného dalšího komentáře.
Je pro nás naprosto nepochopitelné, jak mohly obě společnost prodávat zákazníkům, kteří výslovně požadovali čtyřkolku schopnou provozu na pozemní komunikaci, čtyřkolky, u nichž jim – jakožto odborníkům s letitou praxí v oboru – muselo být jasné, že jejich přihlášení standardní cestou není možné.
Naše společnost se tímto rozhodně distancuje od jakýchkoliv aktivit obou shora uvedených firem a znovu zdůrazňuje, že čtyřkolky, u nichž se vyskytly problémy s registrací či doklady pro registraci, v žádném případě nebyly vyrobeny naší společností a že naše společnost byla stejně jako poškození zákazníci zneužita.
Jsme kdykoliv připraveni poskytnout údaje o seriozních obchodnících v České republice, kteří od nás nakupují a následně nabízejí originální a pravé výrobky Dresel. Jedná se o spolehlivé obchodníky s dobrým servisem, kteří jsou 100% důvěryhodní. Každý zákazník, ať již se jedná o obchodníka či konečného uživatele se na nás může kdykoliv přímo obrátit a u našich česky hovořících spolupracovníků paní Ivety Müller tel. 0049-9193-633629 a pana Ondřeje Němečka tel. 0049-9193-633617 získat další údaje a informace.
Na základě výrobních čísel jsme každému zákazníkovi připraveni a schopni okamžitě potvrdit, zda se u jeho čtyřkolky jedná o náš originál či padělek.
My, společnost Dresel jsme zavedená rodinná firma s dlouholetou tradicí, která vždy poskytovala 100% německou kvalitu a i do budoucna na tom nehodlá nic měnit. Velmi nás mrzí, že jsme se stali oběti kriminálních pletich, v důsledku kterých mohla být způsobena újma i zákazníkům. I společnost DRESEL utrpěla značné škody a proto doufáme, že příslušné orgány budou tuto záležitost nyní urychleně řešit.
Od podzimu 2008 čekáme na další výsledky policejního vyšetřování. Doufáme rovněž, že nynější medializace případu přispěje k urychlení postupu všech zúčastněných úředních míst. Považujeme za politováníhodné, že přestože příslušné úřady jsou o problému informovány již od dubna 2008, první účinné kroky jsou realizovány teprve nyní, téměř po jednom roce.
Dagmar Dresel
Ředitel Společnosti
DRESEL MOTORCYCLETRADING GmbH &Co.KG.

1 komentář
1

Related Posts

Leave a Comment

6 + 15 =