Quad.cz Vám představuje největší čtyřkolkářský klub v ČR – sdružení Čtyřkolkáři o.s. nebo-li Quadclub.cz
Protože aktivity Quadclub.cz již opravdu nelze přehlédnout ptáme se zakladatelů na pár slov o klubu, jeho historii, ale i budoucnosti.
Historie Quadclub.cz sahá opravdu hluboko…

Od roku 2005 jsme se jako parta kamarádů čtyřkolkářů scházeli na řadě námi organizovaných akcí a vyjížděk víceméně jen tak bez nějakého klubového zařazení a náležitosti. Počet lidí ale rostl projížďku od projížďky a námi pořádané akce a srazy, či spanilé jízdy, začaly navštěvovat desítky čtyřkolkářů. To nás mile překvapilo a tak se zrodila myšlenka, že založíme klub a pokusíme se sjednotit všechny čtyřkolkáře ČR do jednoho spolku. Tento klubový model nám pak umožní chystat lepší (pro nás čtyřkolkáře atraktivnější) akce za účasti sponzorů, ale bude i možnost pracovat na změně pohledu veřejnosti na čtyřkolkáře jako takové. Jako klub pak máme snazší cestu ke komunikaci s úřady a hledání legálních aktivit na čtyřkolkách. Naše pravidelné akce se staly základní činnostní klubu jsou to hlavně amatérské závody a srazy čtyřkolek pod názvem QUADPARÁDA, SPRINTY, ORIENTAČNÍ ZÁVODY, ale také SRAZY, VYJÍŽĎKY a EXPEDICE.
První ročníky těchto akcí proběhly s velikou odezvou ze strany účastníků a podařilo se nalézt opravdu skvělou partu přátel a klub začal tak nějak čtyřkolkářsky dýchat. Sami členové začali zakládat klubovny a přírůst nových členů nabral skokové obrátky. Společné akce se tak vždy nesou v duchu přátelství pohody a spousty zábavy nejen na čtyřkolce.
V roce 2011 nastal pro quadclub.cz zlomový okamžik a my jsme se rozhodli založit občanské sdružení Čtyřkolkáři o.s, pod které byl quadclub.cz zařazen. Od toho okamžiku jsme mohli začít intenzivněji pracovat na jakémsi veřejném obrazu čtyřkolkářů. Občanské sdružení si pak ve stanovách určilo jasnou množinu cílů a úkolů. Onen zlomový okamžik pak řečí úřední nastal 18.7.2011, kdy se nám za velké pomoci členů podařilo registrovat občanské sdružení a taktéž finalizovat naše webové stránky a navazující fórum.
Naše úvodní cíle byly stanoveny následovně: Organizace závodů srazů a akcí, Prosazování legálního využívání čtyřkolek, Prosazování zásad bezpečné jízdy na čtyřkolce, Podpora mládeže a motosportu, Ochrana přírody a ekologie, Medializace čtyřkolkářského sportu, Seznamování široké veřejnosti s legálními aktivitami čtyřkolkářů, Pořádání zahraničních expedicí na čtyřkolkách, Pomoc veřejnosti při živelných pohromách a spousta dalšího.
Nové občanské sdružení zahájilo svoji působnost akcí s titulem QUADPARÁDA 4. Tato tradiční akce nově pod hlavičkou občanského sdružení nabrala výrazně na objemu, ale i na kvalitě jejího provedení. I přes nepříliš ideální zářijový termín vystartovalo přes 90 startovních čísel čtyřkolek a akci v průběhu tří dnů navštívilo několik set diváků. Tahákem akce byla komplexnost nabídky a amatérský charakter závodů, kde si mohl zajezdit opravdu každý. Na pořadu dne byl Offroad maratón, Sprinty, Dětské závody, tradiční Trial a také bahenní závody. Na své si přišel každý účastník a ceny, které si vítězové díky štědrosti sponzorů odnesli, byly až pohádkové.
Klubové aktivity tedy začaly nabírat na obrátkách a tak například velké akce typu BĚLÁ či ÚŠTĚK  navštívilo vždy cca 70 strojů. Činnost zahájily i jednotlivé klubovny a tedy vyjížďka střídá vyjížďku a akce akci. Do tohoto hektického tempa pak QUACLUB.CZ připravil ryze nový koncept zimní akce a to Orientační závod pod titulem SNĚHÁNKY. I zde se opět ukázalo jak skvělá je parta kolem Quadclub.cz a tehdy k nám dorazili i účastníci ze Slovenska či řada nových tváří z ČR. I přes nepřízeň počasí (-24 stupňů) odjelo na orientační závod přes 30 čtyřkolek a přítomní zástupci médií akci vyhodnotili jako skvěle připravenou a jedinečnou.
Díky výše uvedeným aktivitám, které již ve čtyřkolkářském světě nejde přehlédnout, dostal Quadclub.cz nabídku účasti na veletrhu Motocykl 2012 a vzhledem k letitým zkušenostem se stavbou a provozem trialových tratí i nabídku postavit trialový park pro návštěvníky. Tato akce byla takříkajíc prubířským kamenem, jelikož se náš/váš amatérský klub musel prezentovat víceméně profesionálně a obstát jak se říká „bez ztráty kytičky“. Po vyčerpávajících 4 dnech výstavy z ohlasu médií provozovatele veletrhu a hlavně odezvy čtyřkolkářů víme, že se to podařilo. Náš stánek na veletrhu navštívily stovky zájemců o účast na našich akcích a nastartoval se režim zahraničních expedicí (letos členové vyráží na tři). Trialový park Quadclubu vyzkoušelo přes 300 návštěvníků. Mimo jiné jsme uplatnili náš průkopnický nápad a rozhodli jsme se ve spolupráci se sponzorem připravit model, kdy si mohl každý účastník půjčit čtyřkolku a reálně si vyzkoušet o čem je jízda na ní a to se velice osvědčilo. Reakce médií pak byla skvělá.
Tolik tedy o historii. Říkáte si to je fajn, a co bude dál? Dál toho bude spousta:
Budeme nadále připravovat řadu akcí, tedy spanilé jízdy, srazy, závody, ale i zahraniční expedice pro členy klubu. Budeme nadále usilovat o to aby quadclub.cz fungoval, abyste na naše akce mohli jezdit a nemuseli platit přemrštěné startovné či jiné poplatky a aby pro Vás byly akce s námi zábavou. U nás najdete nové kamarády tak jako jsme je našli my. Nejsme profesionálové. Nejsme komerční firma. Jsme čtyřkolkáři a děláme to pro nás/vás čtyřkolkáře.
Na nic tedy nečekejte a navštivte naše stránky a POJĎTE JEZDIT S NÁMI ! Vítán je každý bez rozdílu značky či kubatury bydliště atd.. Jsme klub ! Jsme Váš klub ! A jsme tu pro Vás.
Pár fotek z našich akcí viz níže:):

no images were found


no images were found

4 komentáře
0

Related Posts

Leave a Comment

three + eleven =