Jaký řidičák na čtyřkolku?

od quado

Tento článek je určen, kromě našich pravidelných čtenářů, zejména hloupým policajtům a tupým úředníkům magistrátů, protože ti chytří už vše, co se zde píše vědí…

Již před časem jsme se tématu řidičáků a homologací několikrát věnovali. Protože nás ale bombardujete nekonečnou záplavou zvídavých mailů, znovu tuto problematiku trochu osvětlíme.

Nejdůležitější základ pro bezproblémovou jízdu po silnicích je vlastnit homologovanou čtyřkolku. Existují dvě základní varianty, které si můžete pořídit – stroj s tzv. Evropskou homologací a stroj s českou homologací.

První varianta je méně výhodná, protože si na tento stroj vy, nebo váš prodejce musíte individuálně vyběhat české SPZ-ky. To přináší i další nevýhody, například nutnost navštívit STK, což je někdy dost nepříjemné. Například většina navijáků na čtyřkolky není homologovaná, takže s touto výbavou skrz STK rozhodně neprojdete. Tuto variantu strojů naleznete nejčastěji u obchodníků, kteří nejsou oficiálními prodejci nabízených značek a kteří pokoutně prodávané stroje „tahají“ po jednotlivých kusech bůhví odkud z ciziny.

Druhá varianta – stroj s oficiální českou homologací je jako cesta rájem. Techničák, který je vystaven přímo oficiálním dovozcem (a je na něm jeho razítko), dostanete rovnou do ruky od prodejce a s ním, nákupním dokladem a zákonnou pojistkou letíte na magistrát stroj přihlásit. Nikdo váš nový stroj nechce prohlížet a ani na to nemá dost dobře právo. První kontrola na STK je až po čtyřech letech a navíc máte jistotu, že je stroj od oficiálního importéra, který má pověření výrobní továrny, takže zde panuje určitá jistota ohledně záruk, servisu atd…

Další a pro uživatele nejdůležitější je vědět, jaké řidičské oprávnění na čtyřkolku potřebujete. Ve většině malých mozečků venkovských policistů panuje v tomto směru značný chaos, a ani mnozí „odborníci“ z magistrátů si s tím nevědí rady. Přitom je to tak jednoduché. Stačilo by kdyby policajti ovládali svůj základní pracovní nástroj – zákony ČR. Protože v něm naleznou zcela jasnou odpověd:

Zákon č.361/2000 Sb. Platnost k 19.1.2013.

 § 80a
Skupiny vozidel
(1) Do skupiny
a)   AM   jsou   zařazena  motorová  vozidla  s  konstrukční  rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50
cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2.  tříkolová  se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50
cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3.  čtyřkolová  o  hmotnosti  v  nenaloženém  stavu  nejvýše  350 kg se
   zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných
   motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
b) A1 jsou zařazeny
1.  lehké  motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše
11  kW  a  s  poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým
objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
c)  A2  jsou  zařazeny  motocykly  s  postranním vozíkem nebo bez něj s
výkonem  motoru  nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2
kW/kg,  které  nebyly  upraveny  z  motocyklu  s  více než dvojnásobným
výkonem,
d) A jsou zařazeny
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
e)  B1  jsou  zařazena  čtyřkolová  motorová vozidla s výjimkou vozidel
   uvedených  v  písmeni  a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v
   nenaloženém  stavu  nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k
   přepravě zboží,
f)  B  jsou  zařazena  motorová  vozidla s výjimkou vozidel uvedených v
   písmenech  a)  až  e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3
500  kg,  s  nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí
být   připojeno   přípojné   vozidlo   o  největší  povolené  hmotnosti
nepřevyšující  750  kg,  pokud  největší  povolená hmotnost této jízdní
soupravy  nepřevyšuje  3  500  kg  nebo  v  případě  rozšíření  rozsahu
nepřevyšuje 4 250 kg,
g)  C1  jsou  zařazena  motorová  vozidla  s výjimkou traktorů, jejichž
největší  povolená  hmotnost  převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500
kg,  s  nejvýše  8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být
připojeno  přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující
750 kg,
h)  C  jsou  zařazena  motorová  vozidla  s výjimkou traktorů a vozidel
uvedených  v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3
500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být
připojeno  přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující
750 kg,
i)  D1  jsou  zařazena  motorová  vozidla,  jejichž délka nepřesahuje 8
metrů,  s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče,
ke  kterým  smí  být  připojeno  přípojné  vozidlo  o největší povolené
hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
j)  D  jsou  zařazena  motorová  vozidla s výjimkou vozidel uvedených v
písmeni  i)  s  více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým
smí  být  připojeno  přípojné  vozidlo  o  největší  povolené hmotnosti
nepřevyšující 750 kg,
k)  B+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy složené z vozidla uvedeného v
písmeni   f)   a  přípojného  vozidla  o  největší  povolené  hmotnosti
nepřevyšující 3 500 kg,
l)  C1+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy,  jejichž  největší povolená
hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
1.  z  vozidla  uvedeného  v písmeni g) a přípojného vozidla o největší
povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2.  z  vozidla  uvedeného  v písmeni f) a přípojného vozidla o největší
povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,
m)  C+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy složené z vozidla uvedeného v
písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než
750 kg,
n)  D1+E  jsou  zařazeny  jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v
písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než
750 kg,
o)  D+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy složené z vozidla uvedeného v
písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než
750 kg.
(2)  Do  skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné,
ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.
§ 81
Rovnocennost řidičských oprávnění
(1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu
a) A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1,
b) A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
c) B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny
A1,
d)  B  opravňuje  také  k  řízení  vozidel  zařazených  do skupiny A1 s
automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1,
e) C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1,
f) D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1,
g) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E,
h) D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E,
i) C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny
B+E,
j) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud
má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D.
(2)  Řidičské  oprávnění  udělené  pro  kteroukoli  skupinu  s výjimkou
skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.
(3)  Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který
dosáhl  věku  21  let,  také k řízení tříkolových vozidel zařazených do
skupiny A.
(4)  Řidičské  oprávnění  udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení
   čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém
stavu  do  400  kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje
   také  k  řízení  čtyřkolových  vozidel  o  výkonu  motoru  do  15 kW, s
   hmotností  v  nenaloženém  stavu  do  400  kg  a  se  zdvihovým objemem
   spalovacího motoru do 125 cm3.

Jak vidíte je to velice jednoduché. Je úplně jedno, že je ve velkém techničáku napsáno Motocykl-čtyřkolka, prostě je to čtyřkolové vozidlo a zákon zcela jasně stanoví, že je na něj třeba ŘP skupiny B1 do nenaložené hmotnosti 400kg, nebo nově stačí i skupina A na čtyřkolky do nenaložené hmotnosti 400kg. Pro ty nejblbější z nás: B1 je podskupina skupiny B, takže ANO, s normálním „Béčkem“ můžete čtyřkolku také řídit. Jediná výjimka jsou stroje s obsahem 50 ccm, na které jsou papíry jako na moped AM. Pro naprostou jistotu jsme se opakovaně informovali i na Ministerstvu dopravy ČR, kde mají tuto problematiku na starosti, a zde nám sdělili naprosto stejnou informaci. Proto pokud vás bude nějaký hloupý okresní piňďolín obtěžovat a prudit, že nemáte papíry na motorku, buďte tvrdí a nekompromisní (ovšem jen, pokud váš stroj bude v pořádku, aby si nemohl najít jinou záminku). Vytrvejte i za cenu, že si na něj budete stěžovat. S případně udělenou pokutou v žádném případě nesouhlaste a napište to i do protokolu, který vám dá k podepsání. Vy jste v právu a to stojí za trochu vytrvalosti.

Víte, že: Čtyřkolka musí být vybavena schválenou motolékárnou a sadou náhradních žárovek? Vozíte je?

Leave a Comment

fourteen + twenty =