2014_dk_m2014Velké diskuze vyvolává povinnost či nepovinnost vylepit dálniční známku na čtyřkolku.

Než si na tuhle otázku odpovíme, nejdřív se podívejte do TP, jestli vaše čtyřkolka má nejvyšší povolenou rychlost zapsanou v technickém průkazu alespoň 80 km/h a tím pádem tedy může jezdit po dálnicích nebo silnicích pro motorová vozidla. Pokud máte v TP nižší rychlost, tak i když čtyřkolka jede víc, tak na dálnici nesmíte!!
A jestli dálniční známka ano nebo ne?
Tady je zdůvodnění z Ministerstva dopravy, které říká,  že samozřejmě ano:
 
zákon 13/1997
§ 21

                 (1) Zpoplatněnou pozemní komunikaci lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (dále jen „vozidlo v systému časového zpoplatnění“), pouze po úhradě časového poplatku. Časový poplatek lze uhradit na jeden rok, jeden měsíc nebo na deset dnů.

(komentář – to je i LE resp. L7e)
(2) Horní hranice výše časového poplatku na jeden rok činí pro vozidlo v systému časového zpoplatnění 1 500 Kč.
(3) Výše časového poplatku na jeden měsíc a časového poplatku na deset dnů se stanoví poměrně k výši časového poplatku na jeden kalendářní rok. Výši časových poplatků stanoví prováděcí právní předpis.
 
vyhl. 527/2006
§ 3
Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle
[K § 21e odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona]
(1) Kupóny prokazující zaplacení časového poplatku se liší podle délky své platnosti. Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) První díl kupónu, který se umísťuje ve vozidle, má tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónu s platností na jeden rok je levý horní roh přední strany a pravý horní roh zadní strany tiskové plochy obloukovitě vykrojen; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.
(3) Druhý díl kupónu má na výšku pro všechny druhy kupónů tvar obdélníku o rozměrech 32 x 77 mm.
(4) První díl kupónu musí být umístěn a celou svou plochou přímo nalepen na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

                 (5) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu umístěn a celou svou plochou přímo nalepen v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

 

0 komentář
0

Related Posts

Leave a Comment

5 × 3 =